Hvis det ikke finnes i arkivet, eksisterer det ikke
Obi-Wan Kenobi leter etter planeten Kamino i registeret ved Jedi-arkivet, men finner den ikke. Konklusjonen fra bibliotekaren er klar. "Da eksisterer den ikke".
Det er utenkelig at systemet kan inneholde feil og mangler.

"If an item is not in our records, it does not exist."
Madame Jocasta Nu,
Jedi Library

Den virkelige verden må vike for registeret og opptegningene.
Slik er den herskende tankengangen til erkebyråkrater, mennesker jeg jevnlig forsøker å få i tale på vegne av den lille mann. Noen ganger stiller jeg spørsmål om det ikke hadde gått an å bruke skjønn.
Men de snakker svært sjelden norsk, bare paragrafsk.

Allerede de gamle romerne sa:
"qued non est in actis, non est in mundo"
("det som ikke finnes i dokumentene, finnes ikke i verden").

En liten padawan (Jedi-lærling) finner likevel svaret på hvorfor Obi-Wan ikke finner spor av planeten i arkivet:

"someone has erased it from the records"

Hvorpå Yoda repliserer:
"How truly wonderful the thoughts of a child..."

Noen ganger er man nemlig ikke avhenglig av å finne nøyaktig det som noen har gjemt vekk, med den hensikt å hindre rettens gang.
Det holder ofte å ta en kikk på omgivelsene. Indisiene.

Jeg har ofte lurt på hvordan politietterforskere klarer å finne et drapsvåpen som er kastet i et øde skogsvann. Det burde jo være tilnærmet umulig å finne igjen en innpakket, nedveid gjenstand? Men de går ikke etter gjenstanden.

Etterforskerne analyserer omstendighetene, kartlegger morderens øvrige mønstre. Til de til slutt tenker som ham.

I stjernearkivet peker Obi-Wan på en uvanlig ansamlig med solsystemer omkring et punkt der det tilsynelatende ikke finnes noe. Bibliotekaren ser ikke selv at det er et hull i arkivet. Hun tror arkivet er perfekt, og derfor slår det henne ikke at det kan ha blitt tuklet med.

Tyngdekraften fra dette punktet trekker likevel systemene til seg, og utgjør et glimrende veiskilt.

"Go to the centre of gravity, and find your planet you will," sier Yoda.

Joda. Right, he is.

Kommentarer

Populære innlegg